محمدحسین ابراهیمی به عنوان کارشناس مسئول فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس منصوب شد. (بیشتر…)