حوزه هنری سیستان و بلوچستان

با آثاری از استاد علی پیران؛
نمایشگاه آبرنگ «نقش نیمروز» افتتاح می‌شود

آیین گشایش نمایشگاه آثار آبرنگ استاد علی پیران، از هنرمندان استان سیستان و بلوچستان، با عنوان «نقش نیمروز» روز یکشنبه 1 اسفند ماه 1400 ساعت 11 در گالری شماره یک...

کمتر از 30 ثانیه