حوزه هنری زنجان

در کارگاه شیوه‌های خاطرات شفاهی در زنجان مطرح شد
قاسمی‌پور: خاصیت تاریخ شفاهی خاصیت پازلی و مجموعه‌ای است

کارگاه شیوه‌های ثبت و ضبط خاطرات شفاهی با حضور محمد قاسمی‌پور و نویسندگان پیشکسوت و نوقلم استان، مصاحبه‌گران و راویان عرصه دفاع مقدس به همت حوزه هنری زنجان در سالن...

کمتر از یک دقیقه