حوزه هنری خراسان جنوبی

کریمیان: هنر انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای معرفی و ترویج آثار هنری ارزشی است

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ضمن معرفی برنامه‌های استان در هفته هنر انقلاب گفت: در هفته هنر انقلاب اسلامی باید نسبت خود را به جریان تولیدات هنری در کشور مشخص...

کمتر از یک دقیقه