حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد

درخشش هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره تئاتر خلیج فارس

نمایش «اسب های بی نعل» تولید واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد توانست در نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس حائز رتبه های مختلف شود. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه