حوزه هنری استان بوشهر

محمدرضا آزاد مطرح کرد؛
تئاتر بچه‌های مسجد استان بوشهر با توجه زیرساخت آیینی و فکری پتانسیل خوبی دارد

دوره تربیت مربی «تئاتر بچه‌های مسجد» منطقه 5 کشور با حضور استان‌های بوشهر، فارس، یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان به میزبانی شیراز برگزار که 10 نفر از فعالین تئاتر...

کمتر از یک دقیقه