حوزه هنری استان اصفهان

در «پاتوق کتاب» حوزه هنری استان اصفهان رخ داد:
رونمایی و جشن امضای کتابهای «تیغ و ترنج» و«حواست هست» و «ارداتمندهیچ»

کتابهای «تیغ و ترنج» و«حواست هست» و «ارداتمندهیچ» شب گذشته با حضور نویسندگان این کتابها و علاقه مندان در سالن سعدی حوزه هنری استان اصفهان رونمایی شد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه