حوزه هنری استان اصفهان

رونمایی تازه‌ترین کتاب حامد عسگری در اصفهان؛
عادت به نوشتن، از ما انسان بهتری می‌سازد

حامد عسگری گفت: کلمه، قدرتی حیرت‌آور دارد و اگر کسی خود را به نوشتن عادت دهد و به این آیین مؤمن شود، حتی اگر نویسنده نشود، انسان، پدر، مادر و فرزند...

کمتر از یک دقیقه

شهردار اصفهان: فلسفه و جهانی بینی هنرمند آثار او را ماندگار می کند

شهردار اصفهان در آیین رونمایی از کتاب‌های «پناهم باش» و «فکرشم نکن» در حوزه هنری اصفهان، گفت: شرط لازم برای ماندگاری یک اثر هنری، حلقه مفقوده دنیای امروز هنر یعنی...

کمتر از یک دقیقه