حوزه هنری استان اصفهان

با حضور شجاعی طباطبایی و نجابتی؛
رویداد ملی «برای ایران» در اصفهان به پایان رسید

کارگاه ملی طراحی، اکران شهری و پوستر با دستمایه گرافیک و کارتون «برای ایران» شب گذشته در سالن سعدی حوزه هنری استان اصفهان به پایان رسید. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری اصفهان مطرح کرد؛
«برای ایران»؛ برای وحدت

مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اصفهان گفت: در رویداد طراحی «برای ایران» جمعی دور هم جمع شدند که اختلاف هم ممکن است داشته باشند، اما زیبایی جامعه تنوع و...

کمتر از یک دقیقه