حوزه هنری اردبیل

به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان اردبیل؛
«پیر چنگی» به زودی روی صحنه می‌رود

واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان اردبیل با هدف پرداختن به قصه‌ها، حکایات و منابع غنی و پر نغز ادبی موجود در ادبیات ایران و با رویکرد معرفی دوباره منابع...

کمتر از یک دقیقه