حوززه هنری اصفهان

در یک کارگاه آموزشی عنوان شد؛
عکاسی لنداسکیپ موثرترین نوع عکاسی برای توسعه گردشگری است

کارگاه آموزشی عکاسی لنداسکیپ(منظره) دوشنبه 6 دیماه در سالن سعدی حوزه هنری اصفهان با حضور عارف عدیلی، علیرضا ناصری، فریدکامیاب و محمد استکی برگزار شد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه