دبیر شورای عالی فرهنگی همزمان با روز نکبت، گفت: زبان هنر می‌تواند بی‌تفاوتی‌ها را از بین ببرد تا به معنای واقعی فلسطین تنها نباشد. (بیشتر…)