حبیب احمدزاده

مدرسه ماه برگزار می‌کند؛
رویداد کرسی «روایت‌هایی از مسیر پر پیچ و خم کار فرهنگی»

مدرسه کسب‌ و کار ماه با هدف فراهم کردن بستری برای انتقال تجربه، اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای «کرسی»، با حضور افراد باتجربه در حوزه فرهنگ و هنر می‌کند. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

مدرسه کسب‌ و کار ماه برگزار می کند؛
سلسله رویدادهای «کرسی»؛ روایت هایی از مسیر پر پیچ و خم کار فرهنگی

مدرسه کسب‌ و کار ماه با هدف فراهم کردن بستری برای انتقال تجربه، اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای «کرسی»، با حضور افراد باتجربه در حوزه فرهنگ و هنر می‌نماید. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه