جشنواره تئاتر بچه های مسجد مازندران

نشست برنامه ریزی جشنواره تئاتر بچه های مسجد مازندران برگزار شد

با حضور اعضای اصلی دبیرخانه پنجمین جشنواره تئاتر بچه های مسجد مازندران در دفتر رییس حوزه هنری استان، شکل و شیوه برگزاری این رویداد فرهنگی هنری مورد بررسی قرار گرفت....

کمتر از یک دقیقه