جشنواره استانی «شهری در آسمان»

دبیران هنری و اجرایی نخستین جشنواره استانی «شهری در آسمان» معرفی شدند

محمدعلی خامه‌پرست دبیر هنری بخش داستان، حسن علی‌پاکزاد دبیر هنری بخش شعر و رضا اسم‌خانی به‌عنوان دبیر اجرایی نخستین جشنواره استانی «شهری در آسمان» معرفی شدند. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه