رئیس حوزه هنری مازندران گفت: با شکل‌گیری دفتر تعزیه استان، تعزیه‌خوانان مازندرانی ساماندهی می‌شوند. (بیشتر…)