شب خاطره حوزه هنری که هر ساله با برپایی برنامه‌های ماهانه به بازگویی خاطرات دفاع مقدس می‌پردازد، آخرین برنامه خود در سال 99 را پنج‌شنبه 7 اسفندماه پشت سر می‌گذارد....