آثار آرام علایی تصویرگر اردبیلی به بینال تصویرسازی COW 2020 اوکراین راه یافت. (بیشتر…)