چهارمین برنامه ویدئویی «خط به خط» که به نقد و بررسی مجموعه شعر «حاشا» آخرین اثر منتشر شده رضا یزدانی اختصاص دارد، در فضای مجازی حوزه هنری قم منتشر شد....