بخش هنرهای تصویری نخستین هنرواره ملی «روایت جهاد»

خداپرست: هنر انقلابی سبب تقویت حس وفاداری در بین افراد جامعه می‌شود

عرفان خداپرست، داور بخش هنرهای تصویری نخستین هنرواره ملی «روایت جهاد» گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند «ای کاش افرادی مانند شهید آوینی، بتوانند جهادهای مقابله با...

کمتر از یک دقیقه