درس‌گفتار «شناخت کهن‌الگوهای زن در شاهنامه» به صورت مجازی و حضوری از چهارم آذرماه برگزار می‌شود. (بیشتر…)