باشگاه عکاسی نونگاه

گزارش تصویری| عکسهای نوجوانان دختر باشگاه عکاسی نونگاه از موکب دلتنگی

در مراسم سوگواری مادران و کودکان عاشورایی با عنوان «موکب دلتنگی» نوجوانان دختر باشگاه عکاسی نونگاه حضور پیدا کردند و پوشش تصویری این برنامه را برعهده داشتند. عکاسان نوجوان حاضر...

کمتر از 30 ثانیه