حوزه هنری استان اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان تفاهم‌نامه مشارکت و سرمایه‌گذاری امضاء کردند. (بیشتر…)