انتشارات سوره مهر

چرا تمجید رهبر انقلاب از یک رمان مهم است؟
هنر دینی در خدمت آرمان عدالت

تمجیدهای رهبر انقلاب بیش از آنکه تحسین نویسنده یا کتاب خاصی باشد، اعلام حمایت از یک حرکت مؤثر ادبی است؛ حرکتی که در حال تبدیل‌شدن به جریان پُرقدرت ادبی در...

کمتر از یک دقیقه