امیررضا مافی پژوهشگر و منتقد سینما معتقد است: آوینی آدمی است که فرازهای مختلفی را طی کرده و جمال‌های گوناگونی را دیده و در جمال مطلق متوقف شده، سپس در...