اعظم پشت مشهدی، هنرمند متعهد انقلابی، در آستانه «هفته هنر انقلاب» طی یادداشتی تأکید کرد: هنر متعهد راه‌گشاي بشر در يافتن مسير انسانيت است. (بیشتر…)