ادبیات پایداری

سنگری: ادبیات پایداری را می‌توان به عنوان سنت شناسایی کرد/ بشیری: در جنگ دوم جهانی سربازان روس شاهنامه می‌خواندند

در اولین نشست از سلسله نشست‌های «هویت ملی، زبان و ادبیات فارسی، دفاع مقدس» اساتید دانشگاه بر لزوم تغییر نگاه تخریبی بر نمادهای هویت‌ساز تأکید کرده و در مورد پدیده...

کمتر از یک دقیقه

سنگری: «موضوع‌یابی» از سیاست‌های اصلی اندیشکده ادبیات پایداری است

محمدرضا سنگری مسئول اندیشکده ادبیات پایداری بیان کرد: اندیشکده ادبیات پایداری به دنبال تولید نیست، بلکه «موضوع‌یابی» از سیاست‌های اصلی این اندیشکده است. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه

سنگری: پسوند «مقدس» نباید مانعی برای نقد ادبیات دفاع مقدس باشد

محمدرضا سنگری نویسنده و پژوهشگر و رئیس اندیشکده ادبیات پایداری در حوزه هنری، گفت: برخی معتقدند نباید عنوان ادبیات دفاع مقدس نقد شود و راه نقد را می‌بندند. چه کسی...

کمتر از یک دقیقه