احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی معتقد است: تعبیر داستان ادبیات انقلاب اسلامی، تقریباً یک دهه است که بیش از دیگر دهه‌های نخست انقلاب به گوش می‌رسد و تکرار می‌شود...