روابط عمومی

ناظری: ایجاد سرگرمی همراه با آموزش‌های دینی

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی «تولید انیمیشن‌های قرآنی خانگی» معتقد است: تولید انیمیشن‌های قرآنی توسط کودکان و نوجوانان، علاوه بر ایجاد سرگرمی، آنها را بیشتر و بهتر با مفاهیم دینی آشنا...

کمتر از یک دقیقه