روابط عمومی

برگزاری وبینار تخصصی «اخلاق در پژوهش» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی «اخلاق در پژوهش» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره در روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1401 از...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار «متاورس و آینده ارتباطات» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته‌ی ارتباطات، وبینار تحت عنوان «متاورس و آینده ارتباطات» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهشی در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار تخصصی «روزنامه‌نگاری درجهان معاصر» در دانشگاه سوره

به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی «روزنامه‌نگاری در جهان معاصر» به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره در روز دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه 1401...

کمتر از یک دقیقه