فیلم| به چشم‌ دیدم؛ از سید شهیدان اهل قلم بشنوید…

کمتر از 30 ثانیه0

آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان بودیم.

مایافتیم آنچه را که دیگران نیافتند ما همه افقهای معنوی انسانیت رادر شهدا تجربه کردیم.
ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می یابد.
عشق راهم،امید راهم،زهد راهم،شجاعت راهم،کرامت راهم،عزت راهم،شوق راهم…

و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیده اند ما به چشم دیدیم…


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند