یادداشت؛
اصرار به تشکیل گروه های تئاتر در مساجد

04:170

تئاتر بچه های مسجد یک فرآیند چند جانبه و جریان ساز است و باید توسعه تئاترمردمی بچه های مسجد را ،توسعه ای همه جانبه مد نظر بدانیم نه یک توسعه تک بعدی با هدف، اجرای تئاتر در مساجد.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، هرگونه تئاتری مقتضیات خاص خود را می طلبد.  باور ما به مسجد به عنوان پایگاهی اجتماعی و مستحکم در نظر گرفته شده است و اگر امروزه نسبت به گذشته حضور کودکان و نوجوانان کمرنگ تر است حاصل سیاست ها و عملکرد گذشته ما در مساجد بوده است و اتفاقا تئاتر بچه های مسجد می تواند محمل و بهانه ای، برای حضور بیشتر کودکان و نوجوانان در مساجد باشد.

تئاتر بچه های مسجد یک فرآیند چند جانبه و جریان ساز است و ما توسعه تئاتر مردمی بچه های مسجد را، توسعه ای همه جانبه مد نظر داریم نه یک توسعه تک‌بعدی با هدف، اجرای تئاتر در مساجد.

با شکل گیری گروه های تئاتر مسجدی در مساجد، نقش مسجد به عنوان پایگاهی اجتماعی در بین مردم باز تعریف خواهد شد و حضور نوجوانان به بهانه تئاتر می تواند نقش و حضور فرهنگی نوجوانان را در مسجد پررنگ تر نماید که ادامه این حضور نقش پذیری بیشتر نوجوانان در امور اجرایی مسجد است.

ما نباید به واسطه سهولت در انجام کار و در دسترس بودن نوجوانان در مدارس هدف اصلی خود که همان رسیدن به نقش مسجد به عنوان یک پایگاه فرهنگی اجتماعی در زندگی مردم است، را فراموش کنیم . در واقع حضورتئاتر در مساجد چرخه ای را ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن توجه به مسجد به عنوان پایگاهی فرهنگی و اجتماعی است.

تئاتر باید دنبال مخاطبان بیشتری برای خود باشد. تماشاگران کنونی تئاتر به تناسب ظرفیت تئاتر کشور اصلا متناسب نیست. به عبارتی با توجه به افرادی که در مساجد برای انجام امور دینی حضور دارند ومهیا ساختن امکان اجرای تئاتر در مساجد ، بر جامعه مخاطبان تئاتر افزوده خواهد شد اما مطلب قابل تامل برای موفقیت این طرح فرهنگ سازی و ترویج مناسب و درست فعالیت های تئاتری در مساجد و بین مخاطبان جدید است.

ما می دانیم اجرا در مساجد آداب و روش و ملا حظات خاص خود را می طلبد و نباید ندانسته و بدون فرهنگ سازی در این وادی قدم گذاشت که باعث شکست این کار فرهنگی شود. البته خواه ناخواه چرخه تقاضا در مخاطبان مسجد نقش خود را در دراز مدت ایفا خواهد کرد و گروه های اجرایی به تقاضای مخاطبان مسجدی موضوعاتی را انتخاب می کنند که نیاز های روز آن منطقه بوده و متناسب با زیست بوم  فرهنگی موجود در آن محله است. از موضوعاتی که به شدت در مساجد ما قابل اجرا است می توان به تاریخ شفاهی مساجد و بزرگانی که در این مساجد حضور داشته اند نام برد. خیلی از مساجد در تاریخ فراز و فرود هایی داشته اند که بسیار دراماتیک و جذاب است و شخصیت هایی در مساجد حضور داشته اند و زیست کرده اند که در تارخ ماندگار بوده اند و خواهند بود.

نویسندگان تئاتر مردمی بچه های مسجد ،برای آشنایی بیشتر مخاطبان امروزی مسجد این مطالب را دستمایه نوشتن نمایشنامه ها برای اجرا در مساجد قرارخواهند داد، تا با علاقه مندی بیشتری چرخه تقاضا ی تئاتردر مسجد شکل بگیردو فرهنگ سازی موضوعات متناسب با ذائقه مخاطبان مسجد ایجاد شود که این یعنی آشنایی مردم حاضر در مسجد با تئاتر و اضافه شدن به تماشاگران تئاتری کشور . ما نباید فراموش کنیم که ادامه بقائ هر فعالیت هنری به میزان استقبال مخاطبان آن کار بستگی دارد بنابراین اگر ما موضوعات مناسب با ذائقه تماشاگران مسجدی را انتخاب کنیم به مرور بر جامعه مخاطبان تئاتری کشور افزوده خواهد شد و نتیجه نهایی این کار چشاندن طعم شیرین تئاتر به مخاطبان جدید است.

تبیین و تشریح هر فعالیتی نیازمند نقشه راه است. در اجرای فعالیت تئاتر بچه‌های مسجد ضرورت تدوین تصویری واضح از آینده و تعیین جهت گیری آرمانی برای جهش به سوی آینده مطلوب، ضروری است.

در سال های گذشته تئاتر بچه های مسجد با قدرت و ضعف های مختلف برگزار شده است اما شاید نبود برنامه ای دراز مدت و منسجم برای انجام این مهم، نقش تصمیم های سلیقه ای را پررنگ کرده است و متاسفانه گاهی این سلیقه ها بدون پشتوانه تحقیقاتی بوده و موجب خروج تئاتر مردمی بچه های مسجد از ریل اصلی شده است.

اگر به عنوان یک دور نما به تئاتر بچه های مسجد نگاه کنیم اشاعه و نشر مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی با استفاده از هنر تاثیرگذار نمایش و حضور فعال و جریان ساز نوجوانان و جوانان در مساجد و کشف و پرورش استعدادهای جدید متعهد در راستای بالندگی آینده تئاتر کشور می تواند آرزویی دلنشین برای این جریان باشد.

*حجت الله ناظری عضو شورای سیاستگذاری تئاتر بچه های مسجد

انتهای پیام/


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند