گالری گلستان
نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان به مساحت حدود 100متر مربع واقع در گرگان خیابان پنجم آذر آذر 18/1 محل برگزاری نمایشگاه در رشته های مختلف هنرهای تجسمی. مسئول نگارخانه: محمدرضا عباس پور