حوزه هنری نهادی است که تاریخچه و سرگذشتی به بلندای انقلاب اسلامی دارد. درست در همان گرماگرم سال‌های منتهی به انقلاب 57، جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان نظیر مرحوم طاهره صفارزاده، سیدعلی موسوی گرمارودی، مرحوم فرج‌الله سلحشور، بهزاد بهزادپور، مرحوم امیرحسین فردی و دیگران هسته اولیه نهادی هنری و انقلابی را بنا گذاشته و نام “حوزه هنر و اندیشه اسلامی” برآن نهادند. این محفل ساده و بی پیرایه که در آغاز مأمن هنرمندان، نویسندگان و شاعران انقلابی بود، با آغاز جنگ تحمیلی و بنا بر ضرورت زمانه خلعتی اداری و رسمی پوشید و ذیل سازمان تبلیغات اسلامی تعریف شد و نام “حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی” بر پیشانی آن نشست.
ثمرات این نهالِ هنری روئیده از متن و بطن انقلاب، آنچنان زیاد شد که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته لقب “امید هنر انقلاب” را به حوزه هنری بخشیدند. و پس از آن بود که رفته‌رفته این مجموعه بزرگ هنری به یک ابَرسازمان هنری و رسانه‌ای تبدیل شد و امروز با نام “حوزه هنری انقلاب اسلامی” شناخته می‌شود.